Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

* Khi bạn thất bại

Khi bị thất bại bạn hãy xem lại video này:

Lên Trên! Xuống Dưới! - See more at: http://hieuvathuongdalat.blogspot.com/2014/10/button-len-tren-xuong-duoi-hien-voi.html#sthash.FxGNpEBy.dpuf