Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

Cảnh thiên đường nơi hạ giới

Mình thích những cảnh này nên mỗi lần gặp đã lưu lại, nay xin đưa về một chỗ để dễ ngắm và chia sẻ mọi người cùng xem cho thêm yêu cuộc sống.

Già rồi vẫn thích ngắm hoa
Ngắm cây, ngắm cảnh bao la, muôn màu
Cảnh này ở tận nơi đâu

Đem về ngắm mãi, ngắm lâu đỡ buồn.


.


 .
.

.
CÒN ĐÂY LÀ KỶ NIỆM VỀ MỘT NGÀY HÈ TRÊN CÁNH ĐỒNG HOA NGOẠI Ô MOSKVA - nơi như Thiên đường đối với bọn trẻ chúng tôi vừa đến từ một đất nước còn chiến tranh nghèo nàn lạc hậu, cuộc sống vô cùng vất vả...
Hái hoa đồng - Từ phải sang: Võ Hồng Anh, Đặng Hồng Phương, Lê Tiến Hoàn, Nguyễn Bích Hà, Đặng Việt Nga, Nguyễn Quế Hương, Nguyễn Hoàng Giang.

Từ trái sang: Lê Tiến Hoàn, Hoàng Nhật Lệ trong vườn táo nở hoa ĐHTH Lomonosov Moskva (MGU) nhiều năm trước.


Lên Trên! Xuống Dưới! - See more at: http://hieuvathuongdalat.blogspot.com/2014/10/button-len-tren-xuong-duoi-hien-voi.html#sthash.FxGNpEBy.dpuf